یکشنبه 12 آذر 1402 - 11:51
اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

قاتل مردم فلسطین در بیمارستان المعمدانی چه بمبی بود ؟