یکشنبه 12 آذر 1402 - 11:41
اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

آرشیو

موعود در ادیان قسمت دوم موعود درآیین مسیحیت

موعود در ادیان قسمت دوم موعود درآیین مسیحیت

بهمن 3, 1401

متن تحقیق موعود در ادیان قسمت دوم موعود در آئین مسیحیت پیامبر آیین مسحیت ، حضرت عیسی (ع)با تولدی معجزه آسا پا به جهان نهاد.با آنکه مسیحیت مثل سایرادیان زنده جهان از آسیا نشات گرفت اما ازجهت گسترش تاریخی و دایره نفوذ این دین به طور عمده در مغرب زمین شیوع یافت. کتاب مقدس مسیحیان […]

موعود در ادیان

موعود در ادیان

بهمن 3, 1401

متن تحقیق موعود در ادیان فتوریسم یعنی اعتقاد به آخرالزمان و انتظار ظهور منجی عقیده ای است که در ادیان آسمانی یهودت،مسیحیت،زرتشتی و…به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است. اعتقاد به آمدن شخصی نجات بخش در پایان دنیا موضوعی است که بیشتر ملت ها و اقوام و قبایل به آن معتقد بوده و هستند […]

معاد در آئین دیگر-مجوس(زرتشت)

معاد در آئین دیگر-مجوس(زرتشت)

بهمن 3, 1401

متن تحقیق معاد در آئین – مجوس (زرتشت) اختصاص نداشتن معاد به مسلماناناعتقاد به معاد به مسلمانان اختصاص ندارد بلکه تمام ادیان الهی دیگر این عقیده را دارند که بعد از مرگ دنیا تمام نمی شود بلکه نوعی زندگی ذیگر بعد از مرگ وجود دارد .در این مختصر عقیده آیین مجوس را درباره معاد ذکر […]

علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست

علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست

بهمن 3, 1401

متن تحقیق علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست گاه گفته می شود بدن انسان جز همین اجزا مادی چیز دیگری نیست حال ما می خواهیم با یک دلیل ای حرف رو رد کنییم. یکی از چیزهایی که در زندگی همه و در هر روز اتفاق می افتد حادثه یاد آوری است یعنی […]

ماهیت و کیفیت معاد

ماهیت و کیفیت معاد

بهمن 3, 1401

متن تحقیق ماهیت و کیفیت معاد نظر اول: معاد روحانیبرخی از فلاسفه به خصوص فیلسوفان مشائی معتقدند چون انسان دارای عقل و نفس هست و عقل و نفس از مجردات هستند و این نفس مجرد، حرکت می کند به سوی مبدأ خودش و جسم انسان هم در زیر خاک می پوسد پس معاد، روحانی است. […]