پنجشنبه 6 مهر 1402 - 04:20
اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

آرشیو

معاد در آئین دیگر-مجوس(زرتشت)

معاد در آئین دیگر-مجوس(زرتشت)

بهمن 3, 1401

متن تحقیق معاد در آئین – مجوس (زرتشت) اختصاص نداشتن معاد به مسلماناناعتقاد به معاد به مسلمانان اختصاص ندارد بلکه تمام ادیان الهی دیگر این عقیده را دارند که بعد از مرگ دنیا تمام نمی شود بلکه نوعی زندگی ذیگر بعد از مرگ وجود دارد .در این مختصر عقیده آیین مجوس را درباره معاد ذکر […]

علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست

علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست

بهمن 3, 1401

متن تحقیق علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست گاه گفته می شود بدن انسان جز همین اجزا مادی چیز دیگری نیست حال ما می خواهیم با یک دلیل ای حرف رو رد کنییم. یکی از چیزهایی که در زندگی همه و در هر روز اتفاق می افتد حادثه یاد آوری است یعنی […]

ماهیت و کیفیت معاد

ماهیت و کیفیت معاد

بهمن 3, 1401

متن تحقیق ماهیت و کیفیت معاد نظر اول: معاد روحانیبرخی از فلاسفه به خصوص فیلسوفان مشائی معتقدند چون انسان دارای عقل و نفس هست و عقل و نفس از مجردات هستند و این نفس مجرد، حرکت می کند به سوی مبدأ خودش و جسم انسان هم در زیر خاک می پوسد پس معاد، روحانی است. […]

نشان دادن چهره ای خشن از امام زمان(عج)

نشان دادن چهره ای خشن از امام زمان(عج)

بهمن 3, 1401

متن تحقیق نشان دادن چهره ای خشن از امام زمان برای دیدن حضرت نیاز نیست راهی کوه و بیابان شویم .اگر ماقابلیتش را داشته باشیم خود حضرت به سراغ ما می آید.برا دیدن حضرت باید دل را تصفیه کرد .اگر دل تصفیه شد،امواج حضرت به راحتی به قلب ما میتابد.اما اگر دل تاریک بود و […]

یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان

یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان

بهمن 3, 1401

متن تحقیق یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان تخریب یکی دیگر از روش های دشمنان اسلام برا دشمنی با حضرت مهدی حمله ناجوان مردانه با ژست های علمی و هنری در مقابل فرهنگ مهدوی است .دشمنان هدف های کوتاه مدت و بلند مدت زیادی دارد: ۱- نیرو سازی با استفاده از خطرناک جلوه دادن […]

شناخت امام زمان(عج)

شناخت امام زمان(عج)

بهمن 3, 1401

متن تحقیق شناخت امام زمان(عج) ۱-دلیل عقلی علت ها و فلسفه ها که برای ضرورت وجود پیامبر گفته اند همان علت ها برای ضرورت وجود جانشین و وصی پیغمبر نیز صادق است که پس از رحلت پیامبر لازم است تا مردم به جانشین پیامبردرشوؤن مختلف زندگی خود مراجع کنند به گونه ای که به پیغمبر […]