یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان

یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان
بهمن 3, 1401
50 بازدید

متن تحقیق یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان تخریب یکی دیگر از روش های دشمنان اسلام برا دشمنی با حضرت مهدی حمله ناجوان مردانه با ژست های علمی و هنری در مقابل فرهنگ مهدوی است .دشمنان هدف های کوتاه مدت و بلند مدت زیادی دارد: ۱- نیرو سازی با استفاده از خطرناک جلوه دادن […]

متن تحقیق

یکی از روش های مبارزه مهدی ستیزان

تخریب

یکی دیگر از روش های دشمنان اسلام برا دشمنی با حضرت مهدی حمله ناجوان مردانه با ژست های علمی و هنری در مقابل فرهنگ مهدوی است .دشمنان هدف های کوتاه مدت و بلند مدت زیادی دارد:

۱- نیرو سازی با استفاده از خطرناک جلوه دادن جریان مهدویت.

۲- ایجاد شک و تردید و تنفر در افراد به ویژه معتقدان به مهدویت.

۳- برنامه ریزی برای نسل آینده برای ایجاد تنفر نسبت به فرهنگ مهدوی.

به عنوان مثال فیلم پیش گوی های نوسترا داموس یا مردی که آینده را دید نمونه ای است که هر سه هدف و بیشتر دو هدف نخست را دنبال می کند.دراین فیلم که توسط کمپانی صد درصد صهیونیستی گلدن مایر ساخته شده است،با تحریف و برداشت خاصی از پیش گویی های نوستراداموس که در قالب اشعاری رمز آمیز بیان شده است ، چهره امام زمان را چهره بسیار خشن و بسیار مخرب و وحشتناک معرفی و پیامد حضور ایشان را جنگ ها، جنایت ها،و ناامنی ها نشان می دهد.

فیلم پیشگویی های نوستراداموس نمونه کوچکی است از صد فیلم و سریال که هالیوودها عهده دار ساخت و پخش هنرمندانه آن هستند تا حقیقت را به گونه ای که خود می خواهند تفسیر کنند و آینده را آنچنان که با امیالشان سازگار است تغییر دهند.

اما نمونه دیگر بازی کامپیوتری جهنم خلیج فارس معروف به یا مهدی است. این بازی عهده دار هدف سوم است. یعنی برنامه ریزی برای نسل آینده و ایجاد تنفر درمیان آنان بدین صورت که کودک، به جای قهرمان بازی که فردی است آمریکایی، قرار می گیرد و با کشتن مسلمانان که با صدای نفرت آوری الله اکبر و یا مهدی می گویند،امتیاز به دست آورده و درنهایت به مراحل بالاتری می رود و درغیر این صورت با غفلت از آنان کشته شده و امتیاز از دست داده و یا از بازی اخراج می شود . بنابراین کودک چنان شرطی می شود که با شنیدن الله اکبر و یا مهدی تیرندازی می کندو… بالاخره در روح بذر نفرت از این دو واژه کاشته می شود تا روزی استکبار بتواند از محصول ان فایده ببرد.