موعود در ادیان

موعود در ادیان
بهمن 3, 1401
181 بازدید

متن تحقیق موعود در ادیان فتوریسم یعنی اعتقاد به آخرالزمان و انتظار ظهور منجی عقیده ای است که در ادیان آسمانی یهودت،مسیحیت،زرتشتی و…به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است. اعتقاد به آمدن شخصی نجات بخش در پایان دنیا موضوعی است که بیشتر ملت ها و اقوام و قبایل به آن معتقد بوده و هستند […]

متن تحقیق

موعود در ادیان

فتوریسم یعنی اعتقاد به آخرالزمان و انتظار ظهور منجی عقیده ای است که در ادیان آسمانی یهودت،مسیحیت،زرتشتی و…به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است.

اعتقاد به آمدن شخصی نجات بخش در پایان دنیا موضوعی است که بیشتر ملت ها و اقوام و قبایل به آن معتقد بوده و هستند سرچشمه این باور کهن علاوه براشتیاق درونی و میل باطنی انسان،نوید های بسیار زیاد پیامبران الهی در طول تاریخ به مردم مومن و آزادی خواه جهان است. و پیامبران این را به عنوان جزئی از رسالت خویش به مردم وعده داده که در پایان روزگار مصلح بزرگ جهانی ظهور می کند و جهان را از ظلم و ستم ستمگران و فساد و بی عدالتی نجات می دهد و جهان را پر از عدل و داد می کند.

قسمت اول

موعود درآیین یهود؟

پیامبر دین یهود-یا بنی اسرائیل_حضرت موسی می باشد یهود یکی از سه دین بزرگ توحیدی جهان است و اسم خاص خداوند دراین دین یَهوَهمی باشد.

عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید خود به کتاب یهودیان دادند که البته به هر دو عقیده دارند عهد عتیق ۳۹ کتاب دارد و از نظر موضوع به سه بخش تقسیم می شود :
۱-تورات وبخش تاریخی عهد
۲- حکمت،مناجات و شعر مانند کتاب یهود و کتاب مزامیر
۳- پیش گویی های انبیا مانند کتاب یونس کتاب زکریا و کتاب حَبَقوق

یهودیان پس از نخستین ویرانی شهر قدس همواره درانتظار یک رهبر الهی فاتح بوده اند که اقتدار و شکوه قوم خدا را به عصر درخشان داوود و سلیمان برگرداند.

آنان معتقداند نجات دهنده آخرالزمان مسیح (ماشِیَح) به معنای مسح شده ی خداوند است که جهان مطلوب و درخشان آینده را می سازد.

یهودیان اعتقاد دارند که نجاد دهنده، انسانی است مانند دیگران اما برخوردار از جلوه و جبروت خدایی است او جهان را با نور خویش که جلوه ای از نور خداست روشن خواهد کرد.

دور نمایی از جهان نوین که ظهور نجات بخش (مسیحا) که در آثار نویسندگان یهودی آمده است بیان کننده این معنا است که خداوند متعال در آخر الزمان جهان را دگر گون خواهد کرد و صالحان و ابرار از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد و این روزگار پر از ظلم و جور به پایان خواهد رسید. هرچند این پیروزی در آثار یهود به رهبری مسیح با القابی مانند فرشته منتخب داوود حاصل می گردد.