علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست

علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست
بهمن 3, 1401
36 بازدید

متن تحقیق علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست گاه گفته می شود بدن انسان جز همین اجزا مادی چیز دیگری نیست حال ما می خواهیم با یک دلیل ای حرف رو رد کنییم. یکی از چیزهایی که در زندگی همه و در هر روز اتفاق می افتد حادثه یاد آوری است یعنی […]

متن تحقیق

علل تجرد روح-یادآوری ما با مادی بودن سازگار نیست

گاه گفته می شود بدن انسان جز همین اجزا مادی چیز دیگری نیست حال ما می خواهیم با یک دلیل ای حرف رو رد کنییم.

یکی از چیزهایی که در زندگی همه و در هر روز اتفاق می افتد حادثه یاد آوری است یعنی اتفاقی که مثلا ده سال پیش اتفاق افتاده را به یاد می آوریم و این یاد آوری نامی جز توجه به معلومات پیشین و تکرار عین گذشته ندارد. یعنی نه علم جدید است و نه آگاهی مماثل.

اگر محل ادراکات ما همین اعصاب سلول های مغز باشد باید یاد آوری به صورت ممتنع در آید زیرا طبق اصول علمی سلول های بدن دائم در حال تغییر و تحول هستند به گونه ای که هر ۸یا۷ سال تماما عوض می شوند . و در این صورت یاداوری امری که گذشته معنا ندارد زیرا سلول هایی که این خاطره را در خود داشتند به کلی از بین رفتند. حال اگر گفته شود سلول های قدیمی اطلاعات خود را قبل از ازبین رفتن به سلول های جدید انتقال میدهند در این صورت نیز آن علمی که در سلول های جدید هستن یاداوری نیست بلکه برای سلول های جدید علمی جدید است و عین آن خاطره نیست بلکه علمی همانند آن و یا اگر عین آن هم ئباشد به صورت خاطره نیست در حالی که ما می بینیم گاهی با تجدید چند دفعه ای تمام سلول های بدن هنوز خاطره ای در ذهن داریم .این نشان دهنده نیروی دیگزی در ذات انسان که خاطرات انسان در آن موجود هستند که آن وجود یک وجود مجرد از این اعضا و سلول هاست به این دلیل که با از بین رفتن این سلول ها و اعضا تجدید و تغییر در آن وجود اتفاق نمی افتد .ما آن وجود را روح مینامبم .