رجعت

رجعت
بهمن 3, 1401
51 بازدید

متن تحقیق رجعت رجعت به معنای رجوع و بازگشت است و از مسائلی است که شبهه های زیادی را به دنبال دارد.رجعت در بین شیعیان یک مسئله قطعی است ولی اهل سنت آنرا انکار می کنند.انکار آنها برمی گردد به اینکه اهل سنت دیدگاه هایی را که خلاف نظریه حاکمان خود باشد رد می کنند […]

متن تحقیق

رجعت

رجعت به معنای رجوع و بازگشت است و از مسائلی است که شبهه های زیادی را به دنبال دارد.رجعت در بین شیعیان یک مسئله قطعی است ولی اهل سنت آنرا انکار می کنند.انکار آنها برمی گردد به اینکه اهل سنت دیدگاه هایی را که خلاف نظریه حاکمان خود باشد رد می کنند و ازآنجایی که کار حاکمان بنی امیه و بنی عباس ظلم کردن بود وظهورحضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف)مبارزه و کشتار چنین افرادی است فرقه های معتزله واشاعره آنرا به کلی رد کردند.ودلیلی به غیر از اتهام ندارند.

اهل حدیث میگویند که مسئله رجعت یک امر محال است در حالی که نظریه آنان خلاف تصریح ونص قرآن کریم است . از باب مثال : ماجرای زنده شدن عزیرپیامبر پس از صدسال و یا ماجرای چهار مرغی که حضرت ابراهیم   (علیه السلام) ذبح کرد سپس دوباره زنده شدند یا آیات علمی که درباره زنده شدن گیاهان پس ازمرگ وجود دارد .

در رجعت هم افرادی برمی گردند که صالح و نیکوکار بودند وهم افرادی برمی گردند که زندگی آنان سراسرظلم بوده وگناه زندگی آنان را پوشیده بود. در روایات آمده که رجعت مومنان اختیاری است.طبق روایات اولین رجعت کننده امام حسین (علیه السلام)است.