آینده از نظر اسلام

آینده از نظر اسلام
بهمن 3, 1401
24 بازدید

متن تحقیق آینده از نطر اسلام درمیان آثار و منابع اسلامی  اخباری مربوط به آخرالزمان وفتنه های آن و بالاخره ظهور موعود (عج) وجود دارد.فدمت این آثارو منابع به زمان خود پیامبر (ص)بر می گردد پس از پیامبر اکرم (ص)بالاخص امیر المؤمنین مختلف از این حوادث خبر گفته اند و بسیاری از این اخبار در […]

متن تحقیق

آینده از نطر اسلام

درمیان آثار و منابع اسلامی  اخباری مربوط به آخرالزمان وفتنه های آن و بالاخره ظهور موعود (عج) وجود دارد.فدمت این آثارو منابع به زمان خود پیامبر (ص)بر می گردد پس از پیامبر اکرم (ص)بالاخص امیر المؤمنین مختلف از این حوادث خبر گفته اند و بسیاری از این اخبار در کتاب شریف نج البلاغه آمده است وبار ها متذکر وقایع و اخبار این فصل مهم از حیلت بشر شده است .

سپری شدن حیات ائمه و فراهم شدن زمینه غیبت صغری وکبری ولی عصر(عج)به طور طبیعی بر حجم این اخبار افزود است .سؤالات اصحاب ویاران ضرورت آماده سازی شیعیان برای تاب آوردن ایام و فترت و بالاخره در امان نگاه داشتن شیعیان از گرداب ترید وشیعه و بالاهای سخت آخر الزمان موجب افزایش حجم این اخبار وروایات بوده است.

وجه جدایی و تمیز بین اخبار واحادیث ائمه (ع)با پیشگویی قدیس وطالع بینان سایر اقوام در موارد زیر است و

۱-وضوح روشنی مصادیق

۲-ذکر علائم و نشانه های وقایع طبیعی و غیر طبیعی که سال های پایانی (ما قبل از ظهور) آشکار می شود.

۳-بیان تکلیف فردی واجتماعی مسلمین به ویژه شیعیان در هنگام مواجع شدن بااین مصادیق و وقایع.

آنجه موجب اطمینان شیعیان وپیروان ائمه (ع)به  این اخبار گشته صحت قول آنان به خاطر صحبت کردن انان ازمنبع حرامت ضی الوقوع بدون برخورد به این حوادث برهان های نفس گیر طبیعی وغیر طبیعی بالاخره آشکار شدن علائم بسیاری که حکایت از نزدیک شدن فصل رهایی می کند مورد توجه و تاکید قرارگرفته است 

 کتاب نوستر آداموس ص۳۲

۲نوستر آداموس

در بیوگرافی نوسترآداموس آماده است که وی به جرم بدعت گذاری مورد تعقیب قرارگیردواهمه داشته است امانه پیش گویان ونه طالع بینان هیچ کدام دران گروه

قرارمیگیرند وتنهازمانی که ازجادو که خلاف طبیعت است برای مقاصد خود استفاده کنند این گونه خطرات برایشان وجود خوادداشت درحقیقت ارتباط نوستر آداموس با کلیسا به عنوان یک پیشگو وشفا بخش به صورت عادی بود زندانی شدن نوستر آداموس دراواخر۱۵۶۱به این دلیل بود که وی سالنامه سال ۱۵۶۲را بدون اجازه اسقف منتشر کرد درحالی که طبق فرمان سلطنتی اجازه لازم درسال۹۵۶۶بیماری نقرس که سال ها باعث رنجش نوستر آداموس بود به ورم یا آب آوردگی شد که باعث مرگش شد.

نوستر به دانش ریاضی درنجوم علاقه نشان میداد وبا وجود اینکه می خواست پدرش را در آموزشگاه پزشکی نام نوشت وبا نویسنده معروف فرانسوی (فراسوارابله) آشنا شد

نوستر آداموس در سال۱۵۵۰ اولین سالنامهخورشیدی خورانوشت نوستر آداموس که به تشویق فرانسوارابله به سرودن شعر ادبی پرداختن یادداشت های خود را به صورت رباعی سرایند.

نوستر آداموس که سراغاز این رباعی ها که روی سخن به پسرش است به او نوشته است سرنوشت مردم وآیندجهان را با خواندن ستارگان می توان دریافت کرد ومرباعی او نیز خدا است که در آینده دور یا نزدیک رخ خواهد داد پیشگویی های نوستر آداموس بشیتر به صورت رباعی هایی به نظم درآمد است که تعداد آنها ۹۶۵است .

نوستر آداموس وقتی وارد داینالیات ازطب به علوم غیب وپیشگویی رو آورد.

نوستر آداموس در سال ۱۹۵۰ تقویم نجومی خود را نوشت واز موقیعت آن چنان انگیزه ای پیدا کرد که تصمیم گرفت درسال چندین سالنامه نجومی بنویسد که گفته می شود نوستر آداموس در این آثار تقریبا ۶۳۳۸ مورد پیشگویی حداقل ۱۱تقویم دارد.

براثر تقویم های نجومی بود که نجیب زادگان ودیگر اشخاص مهم ازنقاط دور تقاضای طالع بینی واظهار نظر درمورد آینده را ازنوستر آداموس کردند وسپس نوشتن کتاب را شروع کرد ویک هزار پیشگویی را تنظیم کرد وشامل پیشگویی های نامعلومی بود که امروز وی را مشلو کرده است درپی خطرهایی که وی را از ناحیه مذهبیان احساس میکرد با استفاده از سبک <<ویر جیل>>بازی با کلمات واستفاده از زبان یونانی ایتالیایی لاتین و زبان هایی منطقه ای سعی درمبهم نمودن نوشته های خود کرد .

درقرن هفدم بود که مردم متوجه شدند که نوستر آداموس برکارهای پیشگویانه تکیه دارد ونام پیشگو رابرای خود انتخاب نمی کرد که ازنام های وی مشخص است .رباعی های وی درمورد بلاهایی هستند که آنها شامل بیماری زمین لزه ودیگر حوادث مشابه هستند.

دربرخی از رباعی ها این بلا ها به صورت کلی آورده شده وبرخی دیگر درارتباط باشخص یااشخاص معدودی ذکر شدند وبرخب مربوط به شهروبرخی چندین شهر یا کشور شامل میشوند.

پیشگویی های وی در قرت ۲۰و۲۱ به صورت یک فرهنگ غالب درآمده است نوستر آداموس پیشگویی هایش موضوع هزاران کتاب شدند زندگی وی درچندین فیلم نمایش شده ونوشته های وی به موضعات وی مورد علاقعه مطبوعات شده وهمچنین درچند حقه مشهور اینترنتی رباعی های به سبم رباعی های نوستر آداموس منتشر شد که ازطریق ایمیل به عنوان واقعیت مشهور شدند مشهور ترین حادثه مربوط واقعه یازده تامبر۲۰۰۱است.

دیدگاهی وجود دارد که میگویند آمریکا با سوءاستفاده از این پیشگویی ها یازده سپتامبر که خود عامل بمب گذاری دراین مرجع ها بودند تا بگویند این پیشگویی ها تا این جت درست ازآب درآمدند سپس بقبه پیشگویی ها نیز به همین صورت صحیح خواهند بود .

۴-انقلاب ایران نوستر آداموس

شاهزاده عرب   مریخ.خورشید.ناهید.شیر. وحکومت کیسا را از طریق دریا از پایی درخواهد آورد ازجانب پرشیا (ایران)بیش از یکملیون پزهیز کار به بیزانس ومصربه سوی شمال حجوم خواهند اورد .

از کشورعربی شخصی قدرت مند ومسلط برشریعت محمد(ص)زاده خواهد شد اسپانیا را به دردسر خواهد انداخت وبرگرانادامستولی می شود وازطریق دریا برمردم نیگوزیا ظفر خواهد یافت.

ادبیات رمز آلود واژه ای است که بهترین لغوی میتوان عمق معانی شعر های نوتسر آداموس رابیان میکند . چون طبق نطر برخی مفسران اشعار وی بیان گر این مطالب هستند .آتش سوزی بزرگ در لندن درسال۱۶۶۶اعدام چارلزاول روی کار آمدن حکومت مذهبی کرامول درانگلیس وقوع انقلاب فرانسه انقلاب روسیه  رویارویی استالین با ترتسکی پس از مرگ لنین  اضمحلال رژیم شوروی اعدام لویی شانزدهم وماری آنتوات  ترورجان اف گندی پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی

اودقیقا بیان می کند رهبرایران از فرانسه باعث سقوط شاه می شود و وقوع حادثه یازدهم سپنامبر.

(دومحاصره در گرمایی سوزان صورت می گیرد آن مرد ازفشار تشنگی به خاطر دوفنجان مملوازآب کشته می شود.)

(دژنظامی مملو میشود ویک آرمانگدای کهنسال (امام خمینی) نشانه های نیز سرزمین ایران را به اهالی ژنونشان خواهد داد)

(رهبر پارسین اسپانیایی برگ را اشغال می کند کشتی های چنگی دربرابر مسلمانان که از پارتیا <ناحیه ای درایران>برخاسته اند می استند آن مرد سیکل (اروپا)را نابود می کند وآنگاه انتظار بزرگی دربند یونان حکمفرما میشود .

آداموس به طور صریح اشاره می کند ایرانیان به کمک مسلمین جهان ازجمله کشور های عربی ازجمله سوریه عربستان لیبی حکومت مقتداری تشکیل می دهد وپس از جنگ مذهبی که هسته آن از لبنان شروع می شود وعمدتابرعلیه اسرائل است جهان را به تصخیر خود در می آورندوسپس جنگ جهانی عظیمی رخ خواهد دادوجهان نابود

می شود.

۵-پروژجهانی سازی

پروژه جهانی سازی آمرکایی دقبقا همان آمریکایی سازی و تحت سلطه قرار دادن کل جهان از سوی آمریکا است و امری کاملا متمایز جهانی شدن است .